Grupperoller

I Min speiding er det gruppa som er den hovedorganisasjonsenheten og derfor er de fleste rollene og tilgangene plassert på dette nivået.

På denne lenken finner du en oversikt over alle roller i gruppa og hvilke tilganger disse gir.