Når du som leder skal godkjenne et fordypingsmerke så trykker du på knappen for "godkjenn"
Image Placeholder

Modal

Du vil da se en modal med en liste over medlemmer du har lederansvar over eller administrativ tilgang til når det gjelder fordypingsmerker:
Image Placeholder
Modalen har filter hvor du kan velge gruppe, enhet og patrulje hvis du trenger det for å finne riktige spedere som du skal godkjenne merket for. Du kan også søke med fritekst i søkefeltet under listen.

Velg speidere

Her har vi valgt Kari Nordman 4 og Ola Nordman 1:Image Placeholder
For å tilbakestille valget er det bare å trykke på "FJERN".
Hvis du vil legge til alle på listen kan du huke av "VELG ALLE".

Når du har valgt speidere trykker du på "NESTE". Se også at antall medlemmer som er valgt til godkjenning stemmer overens med tallet som står i spørsmålet:
"Vil du godkjenne merket/merkekravene for 2 medlemmer?"

Velg merkekrav

Så kommer du til neste trinn modalen hvor du velger hva av merkekravene som skal godkjennes for de valgte speiderne (eller den valgte speideren hvis du har har valgt kun 1 speider).
Image Placeholder
Her kan du velge om du vil godkjenne hele merket eller deler av merket. Det velges i den første nedtrekksmenyen.
Ved godkjenning av hele merket har du mulighet å legge til notat:
Image Placeholder
Ved godkjenning av deler av merket kan du velge merkekravene som skal godkjennes og legge til kommentarer:

Du kan godkjenne, delvis godkjenne eller la boksen stå tomm.
Som et eksempel så har speiderne her gjort nok til å fullføre merkekrav 3 og delvis fullført merkekrav 1, derfor har vi også lagt til en kommentar på merkekrav 1 for å vise hvorfor merkekravet er delvis fullført.:
Image Placeholder
Når du er ferdig trykker du på "Send inn". Modalen vil blinke grønt og lukkes hvis alt er i orden eller rødt og fortsatt stå åpen hvis noe er lagt til feil.