Alle merker har en egen side som i stort sett følger samme oppsett for alle merker med noen ulikheter. Fordypingsmerker er lagt opp slik:
Image Placeholder
En toppdel med bilde, merkenavn og merketype samt de andre kategoriene for merket. Det er også en lenke til tilsvarende side på speidersport for å enkelt kunne finne frem merket for bestilling.
Image Placeholder
En del med alle merkekrav som viser hva som må gjøres for at fordypingsmerket skal kunne fullføres. Noen ganger finnes det krav som er delt opp i flere trinn/deler og det er også flere merker som har en kvote av krav som må gjennomføres slik at det for eksempel er 4 av 6 merkekrav som må fullføres.
Image Placeholder
En siste del som viser hvilke programmerkemål det aktuelle fordypingsmerket bidrar til.
Her ser vi at Fordypingsmerke "Klatring" for stifinner og vandrer bidrar til F-11, K-1, K-10, V-2 og V-3.
Tilsvarende programmerker vises også.