Roller

Roller brukes i hovedsak til to ting i min.speiding.no. Tilganger og markering av funksjon. I eksempel her nedenfor ser vi to medlemmer. Vi har skjult navn på medlemmene på grunn av personvern. Første medlemmet har rollen "Speiderstyremedlem". Denne rollen er det knyttet et antall tilganger til som gjør at medlemmer med denne rollen for eksempel kan se alle medlemmer i organisasjonen.

Det andre medlemmet har to roller. "Lesetilgang - forbundsnivå" og Medlem Komite Speiding. Disse to rollene gir forskjellige tilganger og da vedkommende har behov for økt tilgang utover det som følger med "Medlem Komite Speiding" har hen også fått rollen "Lesetilgang - forbundsnivå".

Observere at rollene "Speiderstyremedlem" og "Medlem Komite Speiding" også angir funksjonen medlemmene har i i organisasjonen (markering av funksjon). Rollen Lesetilgagn - Forbundsnivå er kun til for å gi tilgang på et nivå i systemet.Rolleoversikt i organisasjonsledd

Første naturlige stedet å se hvilke brukerprofiler som har roller i ditt organisasjonsledd er å gå til fanen "Roller"
Da kommer du til bildeeksemplet her ovenfor. Herfra kan du tildele roller eller redigere rollene for medlemsprofilene som alle rede står på listen over dem med roller.

Tildeling of fjerning

Roller tildeles og fjernes via redigeringssiden for medlemsskap på enkelte medlemsprofiler. Det er flere steder en som adminsitratør kan navigere til redigeringssiden for medlemskap.
  • Via fanen "Roller" på aktuelt organisasjonsledd.
  • Via medlemmet sin profilside under fanen "Medlemsoversikt" og rubrikken "Roller"