Opprette arrangement og kurs

Arrangementsmodulen

Min speiding har en egen modul for arrangementer og kurs. Dette er en omfattende funksjon som er for stor å dekke i en artikkel. Denne artikel vil derfor fokusere på hvordan du kan opprette et arrangement og i tillegg vil alle funksjoner i arrangementsmodulen listes opp i slutten. Disse vil også ettervhert lenke videre til egne artikler som beskriver funksjonene mer detaljert.

Opprette arrangement og kurs

Arrangementer og kurs kan opprettes på alle nivåer i Min speiding unntatt patrulje (organisasjon, region, korps, krets, gruppe, enhet).
På disse nivåer er det en egen fane som heter "Prosjekt" hvor du vil se en oversikt over alle arrangementer og kurs på aktuel organisasjonsnivå.
TIlgangen til å se og opprette arrangementer er tilgangsstyrt av medlemsskap og roller samt en del innstillinger enkelte arrangementer. Dette vil vi gå inn mer på i en egen veiledning.

For å opprette et arrangement går du altså til nivået som skal være eier av arrangementet. Vi vil bruke gruppe som eksempel i denne veiledningen.
Trykk på fanen "Prosjekter".

Trykk så på "Handlinger" og velg "Opprett nytt prosjekt". (Dette kan du også gjøre direkte fra startsiden på gruppa da det er et standardvalg under knappen "Handlinger".

Du får da frem et område med flere informasjonsfelter. Alle er ikke obligatoriske men du må angi prosjekttype, prosjektnavn og  prosjektleder. Disse kan dog endres etter at prosjektet er opprettet.
Prosjekttyper som er tilgjengelige er følgende:
  • Aktivitet
  • Kurs
  • Leir
  • Haik
  • Prosjekt
Vi velger "Aktivitet" og prosjektnavn "Kanohelg 2018". 
På gruppenivå trenger navnet ikke være mer avansert siden det er et begrenset antall mulige deltakere men hvis det hadde vært en kretsleir eller en Kanohelg på gruppenivå som skal være åpen for hele organisasjonen eller hele kretsen bør navnet fortelle mer om arrangemnetet. Da hadde vi for eksempel kunne skrive "Kanohelg i Testgruppa august 2018". Da skiljer seg arrangementet ut. Dette er viktig når mulige deltkaere ser etter arrangementer og kurs på aktivitetsoversikten i toppmenyen i Min speiding hvor alle tilgjengelige arrangementer i hele organisajsonen står samlet. Der blir det fort vanskelig å finne riktig arrangement hvis 7 stykker heter "Kanohelg" og ikke noe mer.

Leder blir automatisk deg hvis du ikke angir noen annen som du har redigeringstilgang til. Det rekker ikke med å skrive inn navnet. Du må la systemet finne riktig profil og velge denne.

Startdato og sluttdato er fint å angi nå men kan som sagt oppgis seinere. Det samme gjelder for beskrivelse.

Trypp på "Opprett nytt prosjekt" så kommer du til arrangementet i redigeringsmodus.

Vi fortsetter beskrivelsen av arrangementsfunksjonene som settes opp i neste artikkel.

Liste over funksjoner i arrangementsmodulen

Individuell påmelding

Eget spørreskjema som melder på deltakere ved at dem svarer på spørsmål defeniert av deg som prosjektleder. Det finnes mange funksjoner for spørreskjemaer som vi vil gå gjennom i egen veiledning.

Gruppepåmelding

Funksjon som lar gruppeadministrator melde på gruppa ved å velge deltaker og eventuelt svare på spørsmål knyttet til disse som blitt defeniert av deg som prosjektleder. Mulighet å vise og skjule forskellige funksjoner i gruppepåmeldingen som for eksempel påmeldingsspørsmål til gruppa, patruljesortering og aktivitetsvalg på patruljenivå. Vi tar opp detaljer om denne funksjon i egen veiledning.

Bestilling

Mulighet å opprette objekt som kan bestilles i individuell påmelding, i gruppepåmeldingen koblet til gruppa og i gruppepåmeldingen koblet til individuelle deltakere. Vi tar opp detaljer om denne funksjon i egen veiledning.

Prising

Deltakteravgifter samt hvor dem skal være valgbare og synllige i påmeldingen. Vi tar opp detaljer om denne funksjon i egen veiledning.

Rapporter

Alle arrangement har en egen rapportfane. Vi tar opp detaljer om denne funksjon i egen veiledning.

Underprosjekter

Brukes ofte på store arrangementer og kan for eksempel brukes for å kunne avholde flere kurs med egen innsjekk og godkjenning på samme hovedarrangement. Vi tar opp detaljer om denne funksjon i egen veiledning.

Påmeldingstilgang/synlighet

Mulighet å velge hvem som skal kunne melde seg på avhengig av medlemskap i gruppe, krets og så videre. Vi tar opp detaljer om denne funksjon i egen veiledning.