Individuell påmelding og gruppepåmelding

Arrangementer og kurs i Min speiding har to funksjoner for deltakerne å melde seg på. Individuell påmelding og gruppepåmelding. Arrangementsansvarlig velger hvordan påmeldingen til aktuelt arrangement skal foregå. Det er fullt mulig å bare bruke individuell påmelding, gruppepåmelding eller individuell og gruppepåmelding samtidig.

Individuell påmelding

Individuell påmelding skjer via spørreskjema som deltakerne fyller ut og bekrefter sin påmelding gjennom. Du som arrangør lager skjemaet. Det finnes mange forskjellige spørsmålsfunksjoner med mulighet for blant annet å skjule og vise spørsmål basert på tidligere svar, medlemskap og slikt. Du kan også velge om spørsmål og svar skal være synlige for alle i arrangørgruppa eller om visse spørsmål og svar kun skal være synlige for dem med valgte roller, i tillegg til deltakeren selv. Spørsmålene kan deles inn i faner og rubrikker. Fanene kan skjules og rubrikker med underspørsmål kan også skjules.
Flere detaljer på funksjoner i den individuelle påmeldingen dekkes i egen dedikert veiledning.

Eksempel på bruk

Kurs og arrangemter hvor deltakerne melder seg på selv.

Fordeler

Enkeltpersoner som melder seg på selv gir en mer riktig påmelding siden dem svarer for seg selv. Hvis noen melder på flere vil det være større risiko for at vedkommende ikke kjenner til alt om dem man melder på og derfor større risiko for feil svar. Deltakerne kan faktureres en og en hvis arrangementet bruker fakturering gjennom forbundskontoret. Det er også mulig for deltakerne å velge fakturamottaker. Alternativene settes opp av arrangør.

Ulemper

Tungvint hvis gruppeleder eller annen påmeldingsansvarlig skal melde på mange deltakere fra en gruppe til en kretsleir hvor denne type påmelding ikke egner seg.

Gruppepåmelding

Gruppepåmelding er tilpasset litt større påmeldinger hvor det først og fremst er grupper som melder seg på. Det er fortsatt støtte og funksjon for individuelle deltakere i påmeldingen, men da kun som en del av selve gruppepåmeldingen.
Gruppepåmeldingen bygges på samme måte som den individuelle påmeldingen i forhold til layout, hvor det brukes faner for å dele opp påmeldingen sine trinn.
Gruppeleder eller annen administrator med tilgang til gruppa melder på gruppa, svarer på spørsmål og registrerer hvilke som skal delta. Enhetsledere og de med redigeringstilgang til enheten kan også registrere hvilke deltakere fra enheten som skal meldes på i gruppepåmeldingen. Disse tilgangene støtter kun selve påmeldingen av den enkelte enheten sine medlemmer og gir ikke tilgang til hele gruppepåmeldingen for den aktuelle gruppa.

Eksempel på bruk

Arrangementer hvor gruppa sørger for påmeldingen av deltakere og hvor arrangør ønsker få påmeldingsinformasjon knyttet til gruppa og ikke kun til individuelle deltakere. Større arrangementer og leir, for eksempel kretsleir eller landsleir.

Fordeler

Gir gruppene og arrangørene en god oversikt over deltakelsen. Strukturerer påmeldingsinformasjonen i forhold til grupper.

Ulemper

Ettersom denne typen påmelding er større enn individuelle påmeldinger, samt at det er langt flere funksjoner knyttet til den, vil for eksempel rapporter kunne oppleves vanskelige hvis en ikke kjenner til hvordan de er bygget opp. Det kommer en egen veiledning om dette.

Individuell og gruppepåmelding

En del ganger vil det være aktuelt med gruppepåmelding og individuell påmelding. For eksempel vil en landsleir trenge gruppepåmelding for grupper, mens individuell påmelding passer bedre for staben. Det er ikke noe i veien for dette, men det åpner opp en del risikoer for å gjøre feil. For eksempel kan grupper kanskje tro at de også skal melde på de som deltar som stab fra egen gruppe i gruppepåmeldingen. Selv om det ikke finnes noe valgalternativer for dette når en velger deltakeravgift i gruppepåmeldingen er det mange som tenker at det sikkert går like greit å sette dem med deltakeravgift "leder" og skrive i fritekstfeltet at "Kalle skal være stab". Det ser greit ut for den administratoren som kun må forholde seg til sin gruppe (1 påmelding) men for arrangøren blir det mye rot og forvirring hvis 10% av gruppene gjør noe slikt. Dette vil også kunne lage misforståelser for den som skal være stab, siden det i systemet blir stående at vedkommende er påmeldt som leder. Det er derfor viktig at du som arrangør er tydelig på hvordan du kommuniserer utad om hvem som skal melde seg på hvor. Det sparer deg for unødvendig ryddearveud senere.
Det finnes noen sikringer for å unngå dette. Som deltaker kan du ikke melde deg på eller bli påmeldt flere ganger på et arrangement eller kurs. Dersom en gruppeleder prøver å melde på noen som allerede er påmeldt gjennom en annen gruppes gruppepåmelding eller via individuell påmelding på samme arrangemet, vil det fremkomme at du allerede er påmeldt via en annen gruppe eller via påmeldingsskjema (individuell påmelding). Det samme gjelder hvis noen prøver å melde seg på individuelt, men gruppeleder allerede har meldt vedkommende på i gruppepåmeldingen.

Eksempel på bruk

Store arrangementer, kretsleir, landsleir eller lignende. Kan også brukes på arrangementer opprettet av gruppa dersom andre grupper også inviteres.

Fordeler

Samme fordeler som ved å bruke individuell påmelding og gruppepåmelding.

Ulemper

Vil kunne bli rotete hvis arrangøren ikke er tydelig i sin kommunikasjon på hvem som skal meldes på i hvilken påmelding.