Basisinformasjon

Første fanen er basisinforamsjon og her finner du flere bokser med innstillinger. Den første heter sammen som fanen.

Basisinformasjon

Image Placeholder
Her kan du redigere navn på arrangementet.
Du kan legge til en arrangementsleder (dette må være noen du har tilgang til i Min speiding). Vedkommende vil få rollen "Prosjektleder".
Du kan endre organisasjonsenheten som står som arrangør.
Du kan endre arrangementstype.
Du kan velge om arrangementet er aktivt eller arkivert.
Du kan feste arrangementet overst i arrangementsoversikten i Min speiding (kun tilgjengelig for Systemadmin).
Du kan velge synlighet. Her kan du velge mellom flere alternativer:

Image Placeholder
Dette valget betyr at alle medlemmer i organisasjonsleddet og nedover i organisasjonen kan se og melde seg på arrangemtet. Det er også mulig å legge til andre organisasjonsledd (som vil inkludere underliggende ledd) og til og med enkelte medlemmer som skal kunne melde seg på uavhengig av organisasjonsledd.

Image Placeholder
Dette valget gjør arrangementet synlig for alle medlemmer!

Image Placeholder
Dette alternativet brukes nesten utelukkende for større feller nasjonale eller internasjonale arrangementer som landsleir eller felles arrangement mellom NSF og KM. Valget er tilgjengelig for alle (det kommer en egen veiledning for dette etterhvert).

Du kan legge til dato for når arrangementet starter og slutter. samt innledningstekst og beskrivelse (disse vises på forsiden til arrangementet).

Når du har gjort alle instillinger i denne boksen må du tryppe på knappen for å lagre endringer!

Kontaktpersoner

Her kan du legge til en eller flere kontaktpersoner for leiren med beskrivelse. Dem du kan velge mellom er dem som har en arrangmentsrolle.

Kontaktopplysninger

Her kan du velge å legge til flere informasjonsfelter med kontaktopplysninger men også påmeldingsfrist og andre felter som kan være bra å ha. Bruk disse før å skrive påmeldigsfristen i feks beskrivelsen.
Arrangementsbilde
Her kan du laste opp et bilde som vises på forsiden til arrangementet.

Påmelding og deltakelse

Image Placeholder
Fane nr 2 er påmelding og deltakelse. Fanen har 2 block der første heter samme som fanen.

Påmelding og deltakelse

Her kan du håndtere alle innstillinger som styrer hvordan påmeldingen skal være åpen samt hvilke faner i gruppepåmeldingen som skal være aktive.

Påmeldingsalternativer

Påmelding: Her velger du om påmeldingen skal være åpen eller ikke. Dette overstyrer andre instillinger lenger ned på siden som gjelder for individuell- og gruppepåmelding.
Påmeldingen åpner: Startdato for når påmeldingen skal være åpen
Påmeldingen lukker: Dato for når påmeldingen skal lukkes
Individuelt påmeldingsskjema: Her velger du om indivudelle påmeldignsskjemaer skal være åpne eller ikke. Dette overstyrer instillinger som finnes lenger ned i fanen og som gjelder per skjema under blocket "Påmeldingsskjeamer".
Redigering av påmeldingskjema: Her velger du om de individuelt påmeldte skal kunne endre sin påmelding etter at den er lukket. Dem vil ikke kunne melde seg av men endre på innholdet.
Gruppepåmelding: Her velger du om gruppepåmeldingen er åpen eller ikke.
Grupper med spesiell tillatelse...: Her kan du legge til grupper som skal kunne endre gruppepåmeldingen sin etter at påmeldingen er lukket slik at du slipper åpne opp for alle grupper for å feks la en gruppe som er litt forsinket melde på sine deltakere.

Nedre og øvre aldersgrense

Her kan du legge til aldersgrense for dem som skal kunne melde seg på arrangementet.

Antall deltakere

Her kan du sette minste antall samt maks antall deltakere.

Innstillinger for fakturering av arrangementet

Dette er instilinger som kun gjelder større nasjonale arrangementer som håndteres av forbundskontoret. Valget på andre arrangementer skal være: "Fakturering håndteres utenfor medlemssystemet".

Avgift kan betales av

Dette er også instilinger som gjelder fakturering og behandles av forbundskontoret på større nasjonale arrangementer.

Innstillinger for gruppepåmeldingen (fanene)

Gruppepåmeldingen består av flere faner. Første fanene er en oversikt av gruppepåmeldingen. Denne er alltid til stede dersom gruppepåmeldingen er åpen.


På- og avmelding: Dette er fane nummer 2 etter oversiktsfanen i gruppepåmeldingen. Denne instillingen styrer om fanen hvor påmelding av deltakere skal være synlig. Det er også gruppene du angir deltakeravgift for alle påmeldte samt svarer på ekstra individuelle spørsmål per deltaker dersom det er opprettet. 

Deltakelse: Her velger du om fanen hvor gruppene selv kan sjekke inn og sjekke ut deltakere i den egne gruppa. Denne fanen bør brukes sammen med noen form for instruks slik at gruppene bruker funksjonen slik du som arrangerer mener den skal brukes. Mange ganger kan denne fanen skjules frem til etter arrangementet er avviklet.

Ekstramateriell: Her velger du om fanen hvor gruppene kan velge å bestille ekstramateriell skal være synlig samt åpen for redigering. Husk at du må opprette varer som kan bestilles for at denne fanen ikke skal være blank i gruppepåmeldingen. Hvordan du oppretter dette kan du lese mer om under "Priser" lenger ned i denne veiledningen.

Deltageravgift: Her velger du om gruppa skal kunne redigere/endre deltakeravgiften på de påmeldte under fanen "På-og avmelding" som beskrives her ovenfor.

Aktivitetspatruljer: Her velger du om fanen for aktivitetspatruljer i gruppepåmeldingen skal vises eller ikke.

Patruljeregistrering: Her velger du om medlemmer kan meldes på uten å være med i en aktivitetspatrulje eller ikke.

Rediger aktivitetspatruljer: Her velger du om aktivitespatruljene kan redigeres eller ikke. I de fleste situasjoner vil dette følge om påmeldingen er åpen eller ikke men noen ganger kan det være behov for å låse redigeringen av aktivitetspatruljer uavhengig av den endelige fristen for selve påmeldingen.

Aktivitetsvalg: Her velger du om fanen for aktivitetsvalg for aktivitetspatruljene i gruppepåmeldingen skal være synlig eller ikke samt om prioriteringsvalgene skal kunne endres eller ikke.

Annen informasjon: Her velger du om fanen for spørsmål til gruppa i gruppepåmeldingen skal vises eller ikke samt om den skal være åpen eller lukket for redigering/endringer.

Påmeldingsskjemaer

Image Placeholder
Her finner du en oversikt over de inidviudelle påmeldingskjemaene til arrangementet samt mulighet for å redigere disse. De grønne "punktene" til høyre for skjemanavnene i bildet ovenfor kan endres til gul og rød. Grønn =  åpen for nye påmeldinger samt endringer av alle rede påmeldte sine skjeamer.
Gul = ikke åpen for nye påmeldinger med endringer av alle rede påmeldte sine skjemaer.
Rød = det individuelle påmeldingsskjemaet er lukket!
I bunn finner du felt og knapp for å opprette individuelt påmeldingsskjema.

Gruppespørsmål

Fane 3 er gruppespørsmål og består av 2 bokser.
Image Placeholder
Boks 1 har samme navn som fanen, Gruppespørsmål

Gruppespørsmål

Her kan du legge til spørsmål som lager et spørreskjema i gruppepåmeldingen. Dette vil være tilgjengelig på fanen som heter "Annen informasjon" Du kan lage overskrifter for å sortere spørsmål og det finnes 23 forskjellige spørsmålstyper. Det er også mulig å lage skjulte spørsmål som kun vises dersom andre spørsmål besvares på "riktig måte". Det finnes også støtte for å låse tilgangen til svar på spørsmål slik at kun bestemte roller i arrangementet har tilgang til å redigere og se disse. Vi ser nærmere på funksjoner rundt dette i egen veiledning (kommer innen kort)

Ekstraspørsmål til hver enkelt i gruppepåmeldingen

Dette er boks 2 i fanen. Her kan du legge til spørsmål som lager et spørreskjema per deltaker i gruppepåmeldingen. Disse vises i fanen "På- og avmelding" i gruppepåmeldingen. Du kan lage overskrifter for å sortere spørsmål og det finnes 17 forskjellige spørsmålstyper. Det er også mulig å lage skjulte spørsmål som kun vises dersom andre spørsmål besvares på "riktig måte". Det finnes også støtte for å låse tilgangen til svar på spørsmål slik at kun bestemte roller i arrangementet har tilgang til å redigere og se disse. Vi ser nærmere på funksjoner rundt dette i egen veiledning (kommer innen kort)

Priser

Denne fanen har 3 bokser:
  • Deltakeravgift(er)
  • Pris på utstyr og bestillinger
  • Varer og tjenester som kan bestilles ekstra i den individuelle påmeldingen.

Deltakeravgift(er)

Her kan du legge til alle deltakeravgifter som det skal kunne velges mellom i den individuelle påmeldingen samt i gruppepåmeldingen.
Beskrivelse: Du velger et navn på avgiften.
Pris/pers.: Her setter du selve avgiften.
"Gjelder: Individuell": Her velger du om avgiften skal kunne velges i den individuelle påmeldingen eller ikke.
"Gjelder: Gruppemedlem": Her velger du om avgiften skal kunne velges i gruppepåmeldingen eller ikke.
Synlig: Her velger du om avgiften skal være synlig eller ikke.
Kun administrator: Her velger du om kun en med administrator-rolle skal kunne tildele avgiften.
Politiattest: Her velger du om den som velger deltakeravgiften må fremvise/ha fremvist politiattest til egen gruppe eller til arrangementet.

Det finnes også innstillinger for å endre, slette og endre rekkefølgen på deltakeravgiftene.

I bunn på boksen velger du også standard avgift i den individuelle påmeldingen og i gruppepåmeldingen. Dette må gjøres selv om du ikke skal ha en av disse påmeldingstypene.
Grunn til at lagreknappen har en "oppdateringssymbol" er følgende:
Standaravgiften velges for deltakeren dersom det ikke er laget et eget spørsmål i påmeldingen som setter en annen deltakeravgift. En endring av standardavgiftene vil ved lagring oppdatere disse valgene for dem som alle rede er påmeldt med standard avgift uten å ha tatt et aktivt valg.

Priser på utstyr og bestillinger

Her kan du legge til varer som kan bestilles i fanen "Ekstrautstyr" i gruppepåmeldingen.
Produktnavn: Navn på varen
Produktype: Valg om varen er av typen andre kjøp, deltakeravgift eller aktivitet.
Varekode: Brukes noen steder til referanse og i rapporter.
Pris/stk.: Angi priset for varen.
Synlig: Velg om varen og prisen skal vises i oversikter og lister (feks på arrangmentets forside).
Lås: Tilgjengelig hvis du velger å redigere en vare. Dette stopper muligheten for grupper å bestille varen.

Varer og tjenster som kan bestilles ekstra i den individuelle påmeldingen

Her kan du legge til varer som kan bestilles via egne spørsmål som lages i den individuelle påmeldingen eller i de individuelle spørsmålene på deltakene i gruppepåmeldingen.
Produktnavn: Navn på varen
Produktype: Valg om varen er av typen andre kjøp, deltakeravgift eller aktivitet.
  • Typen "deltakeravgift" kan modifisere den valgte deltakeravgiften for vedkommende. I bildet ovenfor kan du se at feks staben får en redusert avgift med -800,-
Varekode: Brukes noen steder til referanse og i rapporter.
Pris/stk.: Angi priset for varen.
Synlig: Velg om varen og prisen skal vises i oversikter og lister (feks på arrangmentets forside).
Lås: Tilgjengelig hvis du velger å redigere en vare. Dette stopper muligheten for grupper å bestille varen.

E-postbekreftelse

Image Placeholder
Her legger du inn en e-postbekreftelse dersom du vil at dem som melder seg på i den individuelle påmeldingen skal få en e-post når de har bekreftet sin påmelding.
Navn på avsender: vises som avsender i e-posten
Avsenders e-postadresse: den som mottar svar på e-postene dersom den påmeldte svarer.
Emne: emnefeltet i e-posten
Innledningstekst: tekst som vises før summering av påmeldingsinformasjon for den aktuelle deltakeren.
Dynamisk innhold: en summering av den påmeldtes svar i det individuelle påmeldingsskjemaet.
Bunntekst: tekst som vises etter summering av påmeldingsinformasjon for den aktuelle deltakeren.
Aktiv: Innstilling for om bekreftelses-e-post skal sendes eller ikke.

Stilsett og utforming

Image Placeholder
I denne fanen er det mulig å legge inn egen CSS-kode for å stilsette den indivudelle påmeldingen.
Her er et eksempel på hvordan det kan se ut:

Image Placeholder

Underarrangementer

Her kan du redigere detaljer for alle rede opprettet underarrangementer på hovedarrangementet.
I bildet nedenfor er underarrangementet "Valg av haik" åpnet opp for å endre instillingene og "Valg av program for patrulje" er minimert.Image Placeholder