Prosjektdetaljer


Den første visningen og forsiden på arrangementet er på fanen "prosjektdetaljer".
Image Placeholder

Venstre del av fanen

I den venstre delen av fanen finner du informasjonstekst om arranggementet, deltakeravgifter samt datoer og konktaktinformasjon.

Høyre del av fanen

I den høyre delen av fanen finner du et antall bokser med forskjellige funksjoner:

Deltakeravgift

Her vises de deltakeravgifter som arrangør har valgt skal vises på forsiden.

Påmelding

Her ligger påmeldingsskjemaer for individuell påmelding. Disse skjemaer vil kun være synlige dersom arrangør har valgt at det skal være individuell påmelding på arrangementet. I dette eksemplet har vi individuell påmelding til Stab og Åpen tropp. Til høyre for de individuell påmeldingene er det knapper som vil være "handlinger" knapper dersom du har tilgang til å redigere påmeldingskjemaet (feks om du en del av prosjektgruppa for arrangementet). Hvis du er deltaker uten spesiell tilgang vil disse knappene være grønne og føre direkte til respektive påmeldingsskjema.

Meld på et annet medlem

Dette vindu vises dersom du har tilgang til å melde på andre enn deg selv, feks om du er en enhetsleder eller gruppeleder. Du skriver inn navn eller medlemsnummer og velger personen som du vil melde på samt hvilket skjema du ønsker bruke.

Meld på gruppe

Denne vil kun vises dersom gruppepåmelding er aktivert. For systemadministratorer vil den vises uansett.
For deg som har tilgang til å melde på medlemmer i en eller flere grupper vil du er kunne velge aktuell gruppe og gå videre ved å trykke på knappen "vis påmelding" som i bildet ovenfor er grå.

Kontaktperson på leir

her vises kontaktinformasjon samt profilbilde på den som er satt som kontaktperson for arrangementet.

Nedre del av fanen

Dersom arrangementet har underarrangement (feks en leir der det arrangeres en eller flere kurs eller en leir med der en del av programmet er haik) så vil disse vises her med tillhørende informasjon.

Deltakere

Neste fane er deltakere. Dette er en oversikt over dem som er påmelding via den individuelle påmeldingen.
Image Placeholder
Her kan du som arrangør også endre deltakeravgift på dem som vises i listen
Du kan også fjernedeltakere ved å trykke på krysset under handlinger kolonnen.

Prosjektgruppe

Fane 3 er prosjektgruppe og her ser du en oversikt med alle som har roller på arrangementet.
Image Placeholder
Med roller menes "systemroller". Her kan du som har administatortilgang (feks prosjektleder) legge til personer med roller i arrangementet ved å trykke på grønt "+". Dersom du ikke har tilgang til medlemmet du vil legge til så trenger du medlemnummer til vedkommende. Da vil du kunne få mulighet å sende en invitasjon.
I denne fanen kan du også redigere og fjerne roller til prosjektet på medlemmer ved å trykke på redigeringsknappen til høyre om navnet (den som ser ut som et notatblokk med penn). Har du tilgang til å redigere profilen til det aktuellet medlemmet vil du også kunne trykke på knappen med en avatar og penn for å komme direkte til medlemmets profil i redigeringsmodus.
For å ha roller i et prosjekt trenger en ikke å være deltakter eller påmeldt. Du kan også filtrere listen basert på 1 eller flere roller.
I bunn av fanen finner du enoversikt av dem som er invitert til å ha en rolle men som ikke har godkjent dette enda.

Deltakersøk

Fane 4 er en søkefunksjon for arrangementsadministratorer.
Image Placeholder
Her finner du flere filtermuligheter for å enkelt kunne søke på påmeldte deltakere i arrangementet. Filter i bunn har alle spørsmål i individuell påmelding samt gruppepåmelding slik at du feks kan søke på "alle som har svaret ja på at dem skal ta med seg egne soveposer" eller annet egendefinert spørsmål.

Søkeresultatet kan se ut slik:
Image Placeholder
her finner du mye informasjon om de påmeldte slik du ser på bildet ovenfor. Du har også lenker direkte til den aktuelle påmeldingen for vedkommende. Obs! se forskjell på de to i toppen som er individuellt påmeldt og den i bunn som er påmeldt via gruppepåmelding.
Har du tilgang til fakturering (systemadmin) kan du også finne snarveier til fakturaoversikt samt tilgang til å administrere faktura for vedkommende eller den aktuelle gruppa.

Rapporter

Fane 5 er rapporter for arrangementet.
Image Placeholder
I bildet ovenfor vises alle forskjellige rapporter som det er mulig å ha på et arrangement. Vær obs på at dette eksemplet er en landlseir og at feks en gruppeleir vil normalt ikke ha behov for så mange rapporter.
Fanen er delt opp i følgende områder:

Arrangementsrapporter

Registrerte grupper

En oversikt med alle grupper samt hvor mange deltakere som er påmeldt. I denne rapporten finner du opgså svarene til gruppa i gruppepåmeldingen.

Alle deltakere

Her finneer du en detaljert liste over alle deltakere som er meldt på via gruppepåmelding og individuell påmelding. Du ser førskjell på disse ved at dem som er påmeldt via gruppepåmelding har gruppeinformasjoni de første kolonnene av rapporten og dem som er påmeldt via individuell påmelding har ikke dette.

Alle deltakere (enkel liste)

Her finner du en forenklet liste over alle deltakere (både påmeldt via gruppepåmelding og individuell påmelding)

Personer som er påmeldt i det individuelle påmeldingskjemaet

NAVN

Her vil det være forskjellige navn på rapportene som samsvarer med navn på de individuelle påmeldingsskjemaene på arrangementet.
Rapporten viser detaljer på de påmeldte samt svarene på spørsmålene i det individuelle påmeldingsskjeamet.
Det vil ikke vises noen rapporter i denne delen av fanen dersom det ikke er opprettet individuell påmelding.

Valg av patruljeaktivitet

NAVN

Dette er en rapport som kun blir synlig om arrangementet har underarrangement av typen haik med tilhørende underarrangement av type aktivitet. Rapportene vil da vise patruljenes valg fra gruppepåmeldingen der de prioriterer alternativene (aktivitetene) som finnes under respektive "haik".

Innsjekkingshistorikk for deltakere

Innsjekkingshistorikk for deltakere

Dette er en rapport som viser alle deltakere sin inn- og utsjekkingshistorikk på arrangemtet.

Last ned deltakerliste (Avsluttet)

Disse rapporter vil ikke være tilgjengelige før enn etter at arrangementet har blitt avsluttet i Min speiding.

Deltakerliste (navneliste)

Denne rapporten viser gir en liste med navn på alle deltakerne.

Medlemmer med arrangementsrolle

Denne rapporten viser alle med rolle på arrangementet. Dem som også står på fane 3.

Webtjenester

Her finner du en oversikt med endepunkter (API) for å feks kunne koble statistikk fra påmeldingen til en ekstern nettside der du blant annet kan vise antall påmeldte som oppdateres til enhver tid. Fanen er tilgangsstyrt til rollen "Prosjektadministrator".