Ikke godkjente medlemmer

Oversikt for ikke godkjente medlemmer finner du på gruppesiden under fanen "Medlemmer" og undermenyen "Ikke godkjente medlemmer".
Det er tre lister på siden for ikke godkjente medlemmer i gruppa:
  • Personer på venteliste
  • Medlemmer som er utmeldt og vente på å bli fjernet
  • Medlemmer som venter på godkjenning

Personer på venteliste

Ventelisten er tenkt som første trinn for et nytt mulig medlem. Medlemmer som legges inn av gruppeleder, administrator eller fra innmeldingsskjema havner i utgangspunkt i denne liste. Fra ventelisten kan du redigere dato under kolonnen "Ventet siden" for å enkelt kunne ha en oversikt over hvem som står på tur å få plass i gruppa. Du kan godkjenne medlemsskap, avslå medlemmskap eller flytte vedkommende til listen for "Medlemmer som venter på godkjenning


Medlemmer som er utmeldt og venter på å bli fjernet

Her legges medlemmer som blir utmeldt av noen med administratortilgang på gruppas medlemmer. Her kan gruppeleder eller annen administrator bekrefte utmeldingen.

Medlemmer som venter på godkjenning

Dette er andre trinn for et nytt mulig medlem. Herfra kan du godkjenne medlemmskapet, avslå medlemmskapet eller flytte medlemmet til ventelisten.


Det er opp til gruppa og gruppas rutiner om venteliste og liste for godkjenning skal brukes sammen eller om kun èn av disse skal brukes. Ved alle typer innmeldinger er det mulig for administrator å velge hvor under "Ikke godkjente medlemmer" det nye medlemmer skal havne.