Samtykke for bildebruk

Du kan endre ditt samtykke for bildebruk i instillingene på din profil i Min speiding.

På din profilside trykker du på knappen "Handlinger" og deretter "Rediger medlemsdetaljer".


Under rubrikken "Samtykker" finner du et alternativ "Samtykke for bildebruk".

Trykk på menyen "-- Vennligst velg --" og velg "Ja" eller "Nei"

Trykk på "Lagre" nede til venstre for å lagre ditt valg.


Samtykke legges inn av medlemmet. Om gruppeleder eller admin legger inn, skal dette KUN gjøres om det er gitt skriftlig samtykke fra medlemmet.


Nyhetsbrev fra Norges speiderforbund

Valg for å motta medlemsblad administrerer du på følgende måte:

På din profilside trykker du på knappen "Handlinger" og deretter "Rediger medlemsdetaljer".


Under rubrikken "Samtykker" markerer du hvis du vil motta medlemsblad eller ikke.


Trykk på "Lagre" nede til venstre for å lagre ditt valg.Motta medlemsblad

Valg for å motta medlemsblad administrerer du på følgende måte:

På din profilside trykker du på knappen "Handlinger" og deretter "Rediger medlemsdetaljer".


Under rubrikken "Samtykker" markerer du hvis du vil motta medlemsbla eller ikke.


Trykk på "Lagre" nede til venstre for å lagre ditt valg.