Rapporter på gruppesiden

Rapportene på gruppesiden finner du på ved å gå til gruppa sin startside i Min speiding og deretter trykke på fanen "Rapporter"
Medlemsrapporter

Medlemslister

Viser en liste over alle medlemmer med all informasjon som er koblet til medlemmet.

Personlig informasjon om medlemmer m/ betalingsinformasjon

Viser en liste tilsvarende Medlemslister, men inneholder i tillegg betalingsinformasjon om kontingent for foregående og inneværende år.

Medlemsskap #

Denne rapporten viser en liste over alle medlemmene i gruppa for det valgte året.
Trykk på "vis tidligere år" for å få tilgang til medlemslister for tidligere år.

Politiattest rapport

Viser en liste over alle medlemmer som er pliktige til å vise politiattest, samt status for politiattest.

E-postlister

E-postlister er en egen funksjon i Min speiding. (Se egen fane på gruppesiden.) Hvis du har opprettet e-postlister, vil disse bli synlig her og du kan laste ned en rapport som viser medlemmene i hver e-postliste.

Prosjektrapporter

Prosjekter, arrangementer og kurs har egne rapporter som viser alle deltakere og informasjon om deltakere og grupper som har meldt seg på arrangementet. Disse rapportene har prosjektgruppa tilgang til for å kunne følge opp arrangementet. Du kan her laste ned rapporter som viser hvilke prosjekter gruppa eller individuelle medlemmer av gruppa har deltatt på.
Du kan velge mellom følgende rapporter:
  • Gruppedetaljer i registrert prosjekt
  • Individuelt påmeldte
  • Navneliste for prosjektdeltakere

Gruppedetaljer i registrert prosjekt

Viser en liste over gruppepåmeldingen til et valgt arrangement. (For eksempel, antall påmeldte, svar på spørsmål til gruppepåmeldingen og gruppas bestillinger.)

Individuelt påmeldte

Viser en liste over alle medlemmer av gruppa som er påmeldt (individuelt) til et valgt arrangment. Hvis du som gruppeleder ønsker å vite hvor mange fra speidergruppa som er påmeldt et valgt arrangement, vil denne rapporten vise deg dette.
Med individuell påmelding menes her enkelt påmeldingsskjema.

Navneliste for prosjektdeltakere

Viser en liste over alle fra gruppa som er påmeldt til et arrangement, uavhengig om de er påmeldt via individuell påmelding eller gruppepåmelding. Forskjellen på de to påmeldingstypene ser du ved at de som er påmeldt via gruppepåmelding har organisasjons-, krets-, og gruppetilhørighet i de første kolonnene i rapporten. I denne rapporten vil du i tillegg til grunnleggende informasjon, som for eksempel deltakeravgift, også få med de individuelle spøsmålene på deltakere via gruppepåmeldingen (dette er ikke noe som alle arrangementer benytter seg av).

Personvern

Husk at du ikke har lov til å oppbevare lister og rapporter etter at du er ferdig med å bruke dem. Du har heller ikke lov til å dele listene. Du har tilgang til å laste ned listene gjennom din rolle/tilgang i Min speiding, og kun til eget bruk.