Tildele roller via gruppesiden


Alle organisasjonsenheter har en rollefane:

1. Gå inn på din speidergruppe
 
2. Trykk på fanen "Roller" 

Image Placeholder

Du må ha redigeringstilgang på medlemmer for å kunne søke frem medlemmer og legge til roller.

For å legge til en rolle trykker du på grønt +.

Da vil du få et felt hvor du kan søke frem medlemmet du vil tildele rolle. Du kan søke på navn eller medlemsnummer. Du må trykke på søkeresultatet for at det skal bli valgt.

Image Placeholder

I nedtrekksmenyen under feltet hvor du har markert medlemmet som skal få rollen velger du riktig rolle og så trykker du på knappen "Legg til medlem". 

Nå vil medlemmet synes i rolleoversikten på gruppesiden, og rollen vil synes på medlemmets profil.


Du kan også redigere roller på medlemsprofilen. Se mer her