Navigere til gruppesiden og fanen "Detaljer".

Litt ned på siden finner du rubrikken "Enheter i GRUPPENAVN".

Hvis du alle rede har enheter vil disse dykke opp når du åpner gruppesiden.
Klikk på  under "Enheter" for å legge til ny enhet. Da vil du få opp skjemaet for å legge til en ny enhet.
Skriv inn navn på enheten og søk etter enhetsleder. Du kan også legge til en øvre og nedre aldersgrense for enheten.

Denne aldersbestemmelsen brukes bare som hjelp når du skal legge til et nytt medlem i en enhet, og vises etter enhetens navn i oversikten.

For å velge enhetstype, trykker du på pilen til høyre for "Type enhet". Da får du opp en meny med flere valgmuligheter. Trykk på det riktige alternativet.

Når du har skrevet inn alt trykker du på 

Enheten vil da opprettes under rubrukken "Enheter" på gruppesiden under fanen "Detaljer". Det er mest sannsynligher du befinner deg ved oppretting av enehet.
Trykk på enheten for å åpne denne i en egen fane der du kan administrere den videre, endre roller, legge til medlemmer, lage E-postlister og slikt.