Hvis et medlem ikke lenger ønsker å være medlem av Norges speiderforbund eller ønsker å meldes ut av en gruppe, så kan gruppeleder (og andre med tilgang) følge et av de tre alternativene under for utmelding.

Skal flere meldes ut, er det enklest å bruke "Administrer medlemmer"-verktøyet. Skal bare ett medlem meldes ut, kan du også gå til medlemsprofilen.


Melde ut via medlemmets profil (ett medlem)

Gå inn på medlemmets profil. Dette kan du gjøre via søkefunksjonen eller via gruppesiden.

Image Placeholder

Alle medlemmskap har en knapp for handlinger for dem med tilgang til å redigere dette. Klikk på den grå Handlinger-knappen. Da vil du få opp en nedtrekksmeny med flere redigeringsvalg for dette medlemmet. Der kan du velge "Fjern dette medlemskapet" for å melde ut medlemmet av gruppa, kretsen osv.

Medlemmet blir kun utmeldt av det medlemskapet som blir fjernet. Hvis medlemmet i tillegg er med i en annen gruppe, påvirkes ikke dette medlemskapet.

Du kan gjøre det samme for flere medlemmer samtidig ved å bruke "Administrere medlemmer"-menyen som du ser beskrevet nederst på denne siden.


Via siden for "Rediger medlemsskap"


Hvis du bruker Handlinger-knappen som vist over, og velger "Rediger gruppemedlemskap" eller "Rediger roller", vil du få fram en redigeringsside for medlemskapet. Her står informasjon om medlemmets registreringer i gruppa, blant annet roller. Du kan melde ut ved å trykke på knappen "Fjern medlemskapet i x speidergruppe". Da meldes medlemmet ut av dette medlemskapet, men beholder eventuelle andre medlemskap i andre speidergrupper.

Image Placeholder

Nå vil medlemmet enten legge seg i en liste som heter "Ikke godkjente medlemmer", klart for fjerning fra gruppa, eller det vil gå direkte ut. Dette er avhengig av hvilken tilgang vedkommende som utfører utmeldingen har.

Hvis du vil kontrollere dette så finner du listen over "ikke godkjente medlemmer" på gruppesiden under "Medlemmer>Ikke godkjente medlemmer".

Trykk på "Meld ut"-knappen. Du vil få opp et lite vindu med spørsmål om du er sikker. Trykk OK.
Utmelding via verktøyet "Administrer medlemmer" (flere medlemmer)Gå til gruppesiden. Velg fanen "Medlemmer" og lenken "Administrer medlemmer" vist på bildet under. (Du finner den også via den oransje Handlinger-knappen på gruppesiden.)

Du vil da få fram en liste over alle medlemmer i gruppa. 

Merk de medlemmene som skal meldes ut.

Gå deretter til nedtrekksmenyen nederst på siden, velg "Meld ut medlemmer", bekreft ved å sette kryss for "Ja, jeg er sikker", og trykk på¨"Utfør handling"-knappen. Se bildet:

Image Placeholder

Image Placeholder

Alle medlemmer

På gruppesiden under fanen "Medlemmer" finnes også en oversikt som heter "Alle medlemmer". Der kan du gå til både medlemsprofil og medlemsredigeringsside direkte. Se ikonene markert med rød ring.

Image Placeholder