Hvis et medlem ikke lenger ønsker å være medlem av Norges speiderforbund eller ønsker å meldes ut av en gruppa, så kan gruppeleder (og andre med tilgang) følge en av disse 3 alternativ for utmelding:

Via medlemmets profil

Gå inn på medlemmets profil. Dette kan du gjøre via søkefunksjonen eller via gruppesiden.
(Denne måten å gjøre det på er praktisk når det gjelder bare ett medlem. Hvis du skal melde ut flere, se alternativ 3!)


Alle medlemmskap har en knapp for handlinger for dem med tilgang til å redigere dette (markert med rød sirkel i bildet ovenfor). Klikk på den grå Handlinger-knappen. Da vil du få opp en nedtrekksmeny med flere redigeringsvalg for dette medlemmet. Der kan du velge "Fjern dette medlemskapet" for å melde ut medlemmet av gruppa, kretsen osv. Medlemmet blir kun utmeldt av det medlemskapet som blir fjernet. Hvis medlemmet i tillegg er med i en annen gruppe, påvirkes ikke dette medlemskapet.
Du kan gjøre det samme for flere medlemmer samtidig ved å bruke "Administrere medlemmer"-menyen som du ser beskrevet i punkt 3 under.

Via siden for "Rediger medlemsskap"

Hvis du bruker Handlinger-knappen som vist over, og velger "rediger gruppemedlemskap" eller "rediger roller", vil du få fram en side som ligner på den på bildet under. Her står informasjon om medlemmets registreringer i gruppa, blant annet roller. Du kan melde ut ved å trykke på knappen "Meld ut". Da meldes medlemmet ut av dette medlemskapet, men beholder eventuelle andre medlemskap i andre speidergrupper. Se mer under bildet.

Trykk på "Meld ut"-knappen. Du vil få opp et lite vindu med spørsmål om du er sikker. Trykk OK.

Nå vil medlemmet enten legge seg i en liste som heter "Ikke godkjente medlemmer", klart for fjerning fra gruppa, eller det vil gå direkte ut. Dette er avhengig av hvilken tilgang vedkommende som utfører utmeldingen har.

Hvis du vil kontrollere dette så finner du listen over "ikke godkjente medlemmer" på gruppesiden under "Medlemmer>Ikke godkjente medlemmer".Utmelding via verktøyet "Administrere medlemmer"


Gå til gruppesiden. Velg fanen "Medlemmer" og lenken "Administrere medlemmer" vist på bildet under.


Du vil da få fram en liste over alle medlemmer i gruppa. 
Merk de medlemmene som skal meldes ut. Gå deretter til nedtrekksmenyen nederst på siden, velg "Melde ut medlemmer", bekreft ved å sette kryss for "Ja, jeg er sikker", og trykk på¨"Utfør handling"-knappen. Se bildet: