Når medlemmer får et lederverv og dette registreres i Min speiding blir det sendt ut en e-post hvor de ønskes velkommen i dette vervet.

Velkommen som leder sendes autmatisk ut til alle medlemmer som blir tildelt en eller flere av følgende roller:
  • Leder (gruppe)
  • Medlem i lederpatruljen (gruppe)
  • Gruppeleder (gruppe)
  • Medlem i gruppestyre (gruppe)
  • Enhetsleder (enhet)
  • Enhetsassistent (enhet)

Velkommen som frivillig sendes automatisk ut til alle som blir tildelt en eller flere av følgende roller:
  • Gruppesekretær (gruppe)
  • IT-ansvarlig (gruppe)
  • webmaster (gruppe)
  • Gruppas revisor (gruppe)
Disse e-postene har heftet "Velkommen som leder" med som vedlegg.

E-postene sendes på natten 7 dager etter at rollen blitt tildet.