Hvordan kan jeg legge til et medlem som er registrert i en annen gruppe?

Dette gjelder ved overgang fra en gruppe til en annen, eventuelt for medlemmer med medlemskap i flere grupper. Du må ha tilgang på begge gruppene for å gjøre endringen. Det er derfor bare aktuelt for brukere med tilgang på forbunds-, eventuelt regions-, koprs- og kretsnivå å gjøre disse endringene.

Melde inn et medlem som allerede er registrert i Min speiding

Klikk deg inn på den gruppa medlemmet skal meldes inn i (via Min side eller ved å skrive inn gruppenavnet i søkefeltet.)
Gå til fanen Medlemmer. Trykk på for å åpne søkefeltet.

Søk opp medlemmet du skal legge til på navn eller medlemsnummer. (Søket starter automatisk når du har skrevet 5 eller flere tegn.)

Velg eventuell rolle medlemmet skal ha i gruppa fra nedtrekksmenyen, og trykk "Legg til medlem".

Det "nye" medlemmet vil få medlemskontingentgiro for den nye gruppa og evt. for ny krets og nytt korps. (Legger man for eksempel til en gruppe innen samme krets, får medlemmet ikke ny kretskontingent.)

FLYTTE ET MEDLEM FRA EN GRUPPE TIL EN ANNEN

Gå til medlemmets nåværende gruppe, som medlemmet skal flyttes fra (f.eks. via medlemmets profilside). Åpne fanen Medlemmer, og gå til lenken "Administrere medlemmer".

Merk det medlemmet (evt. flere) som skal flyttes til annen gruppe. Du får kun flyttet til én gruppe av gangen, men du kan flytte flere medlemmer til samme gruppe samtidig.

Gå til nedtrekksmenyene nederst på siden. Velg "Flytt til annen speidergruppe". Da får du opp en ny nedtrekksmeny der du kan velge speidergruppe. Trykk på "Utfør handling" til slutt.

Medlemmene legges nå på vent for godkjenning i den nye gruppa. Gå til ny gruppe, åpne fanen Medlemmer, trykk på lenken "Ikke godkjente medlemmer".


Godkjenn medlemmene ved å trykke på det første ikonet på høyre side.