Redigere og endre gruppekontingent

For å administrere medlemskontingenten i gruppa går du inn på fanen for "Økonomi" på gruppesiden.
Image Placeholder

Velg år

Det er viktig at du velger aktuelt årstall for kontingenten du skal opprette eller endre på.
Dette gjør du i nedtrekksmenyen for dette.
Image Placeholder
Her finner du to områder for medlemskontinget i gruppa: Alle medlemmer og Unntak.

Alle medlemmer

Image Placeholder
Summene under NSF er for helår/halvår, det samme gjelder for summene unter Krets. Under "Gruppekontingent" kan dere velge hva Årskontingenten og Høstkontingenten skal være. Du kan også velge hvor mange prosent hustandsrabatt skal utgjøre av gruppekontingenten.
Når du er ferdig med innstillingene trykker tu på den grønn knappen "Lagre avgiftsdetaljene" 

Unntak

Image Placeholder
Her gjelder samme regler som for alle medlemmer når det kommer til å velge instillinger men her kan du legge til flere alternativer slik at gruppa kan velge at for eksempel ledere skal ha en lavere gruppekontingent.
Du velger alternativ i nedtrekksmenyen, legger inn det som skal gjelde og trykker på "Send inn"
Du kan også redigere eller slette alle rede eksisterende unntak ved å trykke på ikonene under "Rediger".