Redigere og endre gruppekontingent

For å administrere medlemskontingenten i gruppa går du inn på fanen for "Økonomi" på gruppesiden.
Image Placeholder

Kontingentsatsen gjelder umiddelbart

Når du legger inn en ny kontingentsats gjelder denne med en gang, uansett hvilket år som står registrert. Det betyr at du kan legge inn medlemskontingentsatsene for 2024 før 2023 er over, eller du kan endre kontingentsatsene gjennom året (f.eks. hvis medlemmer som meldes inn i november skal betale mindre enn medlemmer som meldes inn i august).
Image Placeholder
Her finner du to områder for medlemskontinget i gruppa: Alle medlemmer og Unntak.

Alle medlemmer

Image Placeholder
Summene under NSF er for helår/halvår, det samme gjelder for summene under Krets. Under "Gruppekontingent" kan dere velge hva Årskontingenten og Høstkontingenten skal være. Du kan også velge hvor mange prosent hustandsrabatt det skal gis på gruppekontingenten.
Når du er ferdig med innstillingene trykker du på den grønne knappen "Lagre avgiftsdetaljer" 

Unntak

Image Placeholder
Her gjelder samme regler som for alle medlemmer når det kommer til å velge innstillinger, men her kan du legge til flere alternativer slik at gruppa kan velge at for eksempel ledere skal ha en lavere gruppekontingent.
Du velger alternativ i nedtrekksmenyen, legger inn det som skal gjelde og trykker på "Send inn".
Du kan også redigere eller slette allerede eksisterende unntak ved å trykke på ikonene under "Rediger".

Unntakene gjelder ikke automatisk for f.eks. ledere. For at unntakene skal gjelde for noen medlemmer, må de tildeles rett kontingentsats. Dette gjør du enklest under "Administrere medlemmer"-lista. Der kan du redigere flere medlemmer samtidig.