Alle organisasjonsenheter har en rollefane:

1. Gå inn på din speidergruppe
 
2. trykk på fanen "Roller" 

Image Placeholder

For å legge til en rolle trykker du på grønt +

Da vil du få et felt hvor du kan søke frem medlemmet du vil tildele rolle. Du kan søke på navn eller medlemsnummer og du må ha redigeringstilgang på medlemmer for å kunne søke frem vedkommende.
Du må trykke på søkeresultatet for at det skal bli valgt.

Image Placeholder

I nedtrekksmenyen under feltet hvor du har markert medlemmet som skal få rollen velger du riktig rolle og så trykker du på knappen "legg til medlem".