1. Gå til profilsiden til det medlemmet du skal registrere politiattest på.

2. Trykk på «Handlinger»-knappen og velg «Rediger medlemsdetaljer».

3. Trykk på «Handlinger»-knappen igjen og velg «Registrere politiattest». Ved å trykke «Ja», bekrefter du at du har sett attesten eller registrerer dette for en som har sett attesten.

4. Når du trykker «Ja», får du fram et nytt bilde. Fyll ut alle felt:

  • Utstedt dato: Datoen som står på politiattesten (når den er utstedt fra politiet)
  • Vist til: Hvem har sett politiattesten? Søk opp navn/medlemsnummer på gruppeleder (el. kretsleder/korpsleder etc.) og velg fra søkeresultatet som vises. (Du kan ikke bare skrive inn et navn som fritekst, du må søke opp en person i systemet.)
  • Vist dato: Skriv inn datoen politiattesten ble vist. Valget står automatisk på dagens dato, men det kan redigeres.
  • Vist for nivå: Velg hvilket nivå attesten er vist for; gruppe, krets, korps, forbund eller prosjekt.
  • Da får du en nedtrekksmeny med aktuelle grupper, kretser, korps eller prosjekter. Velg blant disse.
5. Trykk på «Legg til oppføring», og politiattesten er registrert.