Om funksjonen

Du finner SMS og E-post som en egen fane på gruppesiden (tilsvarende gjelder for andre organisasjonsenheter).

Følgende roller har tilgang til denne fanen og kan bruke funksjonen for SMS og e-post i Min speiding:
Leder (gruppeleder, enhetsleder osv.)
Sekretær
Ansatt
IT-ansvarlig

SMS og e-post benytter seg av "e-postlistene" som nå er byttet navn til "kontaktlister".

Funksjonen for å lage kontaktlister og all funksjonalitet er den samme som tidligere. Du finner kontaktlistene ved å trykke på Image Placeholder

For flere detaljer om kontaktlister samt hvordan du lager nye kontaktlister se veiledningen for Kontaktlister

Skriv melding

Først velger du om du skal sende e-post og/eller SMS.Image Placeholder

Hvis du velger e-post vil følgende felter dukke opp:Image Placeholder

Hvis du velger SMS vil følgende felter dukke opp:
Image Placeholder
Her kan du velge om du skal sende nå eller om du vil legge til tidspunkt for når sendingen skal gjøres.
Du kan også velge hvilke kontaktfelt som skal sendes til og om det skal sendes til alle som er markert eller om det skal sendes til "første kontakt med gyldig nummer".

I tillegg vil du se en Infoboks med informasjon om antall mottakere, kostnader og slike ting. Disse tallene vil oppdateres dersom du endrer de andre feltene:

Image Placeholder

Melding

Så har du tekstfeltet hvor du skriver det du skal formidle.

Avsender for SMS vil være “speideren” som standard dersom du ikke har satt en annen avsender i innstillingen for den aktuelle kontaktlisten. Dersom flere lister velges vil også “speideren” stå som avsender. Flere lister vil ikke føre til at det sendes duplikater til mottakerne.

Kontaktlister

For å velge hvem som skal motta det du sender må du velge i listen til venstre for meldingsboksen. Dette er de tilgjengelige kontaktlistene i den aktuelle organisasjonsenheten.
Du kan redigere og/eller lage nye lister ved å trykke på:Image Placeholder

Da kommer du til en side der du kan redigere eksisterende og lage nye kontaktlister. Se veiledningen for Kontaktlister

Send

Når du er ferdig og har kontrollert at antallet mottakere og kostnad ser ut til å stemme, trykker du på send.
Det kan være lurt å sende til deg selv for å se at alt kommer frem, slik at du vet at sendingen sendes som planlagt (loggen viser også status). Å sende til seg selv kan enten gjøres ved å lage en egen liste for dette eller legge til deg selv i en av kontaktlistene du skal sende til.

Sendingskvittering og logg

Som avsender vil du få en e-post med oppsummering av hvordan sendingen av e-post gikk.
Du kan se SMS-loggen ved å trykke på 

Personvern

Vi bruker en ekstern tjeneste til å sende SMS og e-post. Personopplysninger og sensitive informasjon må IKKE inkluderes i teksten!

Les mer om GDPR:
speiding.no

Pris

SMS er en tjeneste som medfører en kostnad. Du vil se hva en SMS-utsendelse vil koste i informasjonsboksen. Du vil også kunne se kostnaden i loggen etter at SMS-ene er sendt ved å trykke på knappen: 

Kostnaden for SMS logges på gruppa eller den aktuelle organisasjonsenheten som bruker tjenesten og trekkes/faktureres.