Finn din gruppe

På Blispeider.no finnes det et kart over alle speidergrupper i Norges speiderforbund. De som er interessert i å begynne i speideren kan på denne siden finne kontaktinformasjon til gruppa som ligger nærmest dem.

Blispeider.no snakker sammen med Min speiding og gruppa har mulighet å påvirke hva som skal vises på Blispeider.no via innstillinger for dette i Min speiding.

Adresse for karttjeneste

For å legge til adresse og kontaktdetaljer som skal brukes på blispeider.no så må det opprettes en adresse av typen "Adresse for karttjeneste".

På gruppesiden, velg "Legg til ny adresse" under handlinger-knappen.
Image Placeholder
Du kommer da til innstillingsvisningen for den nye adressen.
Her velger du "Adresse for karttjeneste" i nedtrekksmenyen for "Type"

Image Placeholder
Det vil da legges til flere nye felter som brukes i kartvisningen.
  • Stedsnavn for visning: Navnet på gruppa som skal vises på kart.
  • Adresselinjer, poststed og land: Vanlige adressefelter
  • (ikke i bruk enda) Kontaktperson for denne adressen: Her kan du velge en person i gruppa som skal være kontaktperson for denne adressen.
  • (ikke i bruk enda) Adresseinformasjon: Her kan du skrive om informasjon/aktiviteter som er spesifikke for dette stedet.
  • (ikke i bruk enda) Gruppebeskrivelse: Her kan du skrive generell info om gruppa.
  • Desimalgrader - Nord og Desimalgrader - Sør: Disse kan du finne i kartvinduet. Zoom inn der hvor markeringen skal være i kartet på blispeider.no og trykk på knappen "Still markøren...".
Image Placeholder
Primær adresse for karttjeneste?: For å markere hvilken adresse som er primær dersom du har flere adresser for karttjeneste på gruppa.

Kontaktopplysninger

Her skal du legge til detaljer som vises i boksen til gruppa, som blir synlig i kartet på blispeider.no
Image Placeholder
Velg kontaktopplysningstype du vil legge til i nedtrekksmenyen. Skriv så inn detaljene i feltet til høyre og trykk på grønt + til høyre for å legge til.

Når du er ferdig med alt trykker du på lagreknappen nederst på siden.
Image Placeholder