Gruppe

(Veiledninger for krets og korps står lenger ned)

Dersom du er gruppeleder vil du se et varsel på startsiden når du logger inn i Min speiding. Derfra kan du gå direkte til årsrapportskjemaet. 
Image Placeholder

Årsrapportskjemaet ligger på gruppesiden i Min speiding, under fanen Spørreskjemaer. 

Image Placeholder

Trykk på “Redigere”-knappen for å åpne skjemaet.

Fyll ut alle felt, og sjekk om de feltene som er ferdig utfylt stemmer.

Årsrapportskjemaet har fem “sider” som skal fylles ut. Skjemaet åpnes på første side. 

Image Placeholder

Første side handler om speidergruppa:

Image Placeholder

Sørg for at alle felt er fylt inn. Velg fra nedtrekksmenyene eller fyll inn tekst. 


Dersom gruppa ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, må dette gjøres. Dette er et krav for å motta momskompensasjon. Skriv nei hvis registreringen ikke er godkjent ennå.


Andre side handler om gruppestyret og årsmøtet som ble gjennomført foregående år:

Image Placeholder

Det er opplysninger om hva som skjedde i 2019 som skal rapporteres, altså hvilken dato i 2019 som gruppetinget ble gjennomført (selv om dere kaller det årsmøte for 2018).

Dersom du ikke finner gruppeleder og styremedlemmene i nedtrekksmenyene, er de ikke registrert med rett rolle på gruppesiden i Min speiding. Da kan rette personer legges til der. 

Tredje side er om årsregnskap og momskompensasjon:

Her er det flere deler. Signert årsregnskap skal vedlegges og beløp til momssøknaden skal føres opp.

Først, last opp regnskapet fra din datamaskin: Trykk på “Velg fil” for å åpne mappene på datamaskinen, finn rett fil og trykk på “Send inn” for å lagre regnskapet.

Image Placeholder

Legg inn beløpene fra regnskapet:

Image Placeholder

Skjemaet regner sammen så du ser søknadsbeløpet under Søknadsgrunnlag nederst på bildet.

Fyll inn valgt regnskapsfører og revisor:

Image Placeholder

Dersom regnskapsfører er registrert med rollen regnskapsfører i gruppa i Min speiding, vil du finne vedkommende i nedtrekksmenyen, hvis ikke må du skrive inn navn og adresse selv.

Skriv inn navn på revisor. 

Både regnskapsfører og revisor skal være valgt av gruppetinget.

Fjerde side er om gruppas årsmelding, medlemmer, aktivitet og eiendom:

Image Placeholder

Last opp årsmeldingen fra fjoråret på samme måte som regnskapet (over).

Bekreft at dere hadde minst fem betalende medlemmer under 26 år ved årsskiftet (og dersom dere ikke hadde det, kryss Nei).

Vi ønsker å vite hvordan dere ligger an med politiattestene. Merk for det som passer best.

Aktivitet i gruppa: Her skal du legge inn en kort beskrivelse av en av speideraktivitetene som er gjennomført i løpet av fjoråret, men ikke gruppeting e.l. møter. Det kan være en tur eller leir, et møte i en enhet eller annen aktivitet.

Fyll inn om gruppa er med i en stiftelse. Hvis ja, skal du også fylle inn navnet på stiftelsen(e).

Image Placeholder

Merk av hvilke eiendommer gruppa eventuelt har. Dersom dere har hus eller hytte, skal også gårds- og bruksnummer, kommune og fylke oppgis. Se bildet.

Image Placeholder

Siste side:

Her kan du legge inn andre vedlegg og kommentarer hvis det er noe du ønsker å presisere/tillegge eller noe du vil ha lagret.

Lagre skjemaet og gå videre til signeringssiden.

Signeringssiden:
Image Placeholder
På signeringssiden vil du se en oppsummering av svarene og varsel om noe mangler. Gruppeleder alene eller to gruppestyremedlemmer kan signere og levere årsrapportskjemaet.


Krets


Dersom du er kretsleder vil du se et varsel på startsiden når du logger inn i Min speiding. Derfra kan du gå direkte til årsrapportskjemaet.


Årsrapportskjemaet ligger på kretssiden i Min speiding, under fanen Spørreskjemaer.


Trykk på “Opprett”-knappen for å åpne skjemaet.

Fyll ut alle felt, og sjekk om de feltene som er ferdig utfylt stemmer.

Årsrapportskjemaet har fire “sider” som skal fylles ut. Skjemaet åpnes på første side.Første side handler om kretsstyret:

Hent alle kretsstyremedlemmer fra nedtrekksmenyene. Dersom du ikke finner alle medlemmene i kretsstyret, må de registreres under kretsen i Min speiding med rett rolle (visekretsleder/ kretsstyremedlem).


Sørg for at alle felt er fylt inn. Velg fra nedtrekksmenyene eller fyll inn tekst.

Andre side er om årsregnskap og momskompensasjon:
Her er det flere deler. Signert årsregnskap skal vedlegges og beløp til momssøknaden skal føres opp.

Først, last opp regnskapet fra din datamaskin: Trykk på “Velg fil” for å åpne mappene på datamaskinen, finn rett fil og trykk på “Send inn” for å lagre regnskapet.


Legg inn beløpene fra regnskapet:

Skjemaet regner sammen så du ser søknadsbeløpet under Søknadsgrunnlag nederst på bildet.

Fyll inn valgt regnskapsfører og revisor:

Dersom regnskapsfører er registrert med rollen regnskapsfører i kretsen i Min speiding, vil du finne vedkommende i nedtrekksmenyen, hvis ikke må du skrive inn navn og adresse selv. Både regnskapsfører og revisor skal være valgt av kretstinget.


Tredje side er om kretsens årsmelding, medlemmer, aktivitet og eiendom:

Last opp årsmeldingen fra fjoråret på samme måte som regnskapet (over) og protokollen fra kretstingets årsmøte i 2020 (hvor regnskap og årsmelding ble godkjent).

Fyll inn om kretsen er tilknyttet en stiftelse. Hvis ja, skal du også fylle inn navnet på stiftelsen(e).


Merk av hvilke eiendommer kretsen eventuelt har. Dersom dere har hus eller hytte, skal også gårds- og bruksnummer, kommune og fylke oppgis. Se bildet.


Siste side:
Her kan du legge inn andre vedlegg og kommentarer hvis det er noe du ønsker å presisere/tillegge eller noe du vil ha lagret, f.eks. om kretsen har egne retningslinjer.

Lagre skjemaet og gå videre til signeringssiden.


Signeringssiden:
Image Placeholder
På signeringssiden vil du se en oppsummering av svarene og varsel om noe mangler. Kretsleder alene eller to kretsstyremedlemmer kan signere og levere årsrapportskjemaet.


Korps


Dersom du er korpsleder vil du se et varsel på startsiden når du logger inn i Min speiding. Derfra kan du gå direkte til årsrapportskjemaet.


Årsrapportskjemaet ligger på korpssiden i Min speiding, under fanen Spørreskjemaer.


Trykk på “Redigere”-knappen for å åpne skjemaet.

Fyll ut alle felt, og sjekk om de feltene som er ferdig utfylt stemmer.

Hent alle korpsstyremedlemmer fra nedtrekksmenyene. Dersom du ikke finner alle medlemmene i korpsstyret, må de registreres under korpset i Min speiding med rett rolle (visekorpsleder/ korpstyremedlem).


Last opp årsmelding og regnskap for fjoråret:


Fyll inn valgt regnskapsfører og revisor:

Dersom regnskapsfører er registrert med rollen regnskapsfører i korpset i Min speiding, vil du finne vedkommende i nedtrekksmenyen, hvis ikke må du skrive inn navn og adresse selv. Både regnskapsfører og revisor skal være valgt av korpstinget.

Har du noen kommentarer, er det mulighet for å legge det her:


Her kan du legge inn andre vedlegg og kommentarer hvis det er noe du ønsker å presisere/tillegge.

Til slutt laster du opp protokoll fra siste gjennomførte korpsting og siste oppdaterte lover, gjerne merket med dato for siste lovendring.

Lagre siden og gå videre til signeringssiden.
Image Placeholder

Her kan du sjekke at alt er riktig og at du har svart på alle spørsmål. Du vil få varsel hvis ikke.
Image Placeholder
Skjemaet kan signeres av korpsleder alene eller to korpsstyremedlemmer.