I Min speiding kan du enkelt opprette gjentakende møter med oppmøteregistrering på denne måten.

Hvor?

Fra startsiden går du til Arrangementer og velger Opprett arrangement
Image Placeholder
Da kommer du til en side hvor du kan legge til detaljer for møtet/møtene du skal opprette.
Image Placeholder

Arrangør

Her velger du hvilken organisasjonsenhet som skal stå som arrangør.
Image Placeholder
Her vil du se en liste som kommer av hvilke tilganger du har i gruppa. Her har jeg tilgang til Gruppa TESTGRUPPE, jeg har også tilgang til enhetene Troppen og Flokken. I tillegg har jeg tilgang til patruljen Ulv i Troppen og patruljen Rev i Flokken. Jeg har også tilgang til Norges speiderforbund.

Ditt valg påvirker hvem som kan se arrangementet på sin startside og på arrangementslisten når de logger inn i Min speiding.

Videre i eksemplet velger vi Troppen som arrangør.

Mal

Vi trenger ikke å velge en mal denne gangen.

Arrangementstype

Her velger du Møte

Leder

Her står du selv som forhåndvalgt men har du tilgang til å administrere flere medlemmer så kan du legge til andre som leder.

Arrangementsnavn

Her skriver du noe som du vet vil kunne brukes på flere arrangementer da målet er å lage flere møter. Navn på enkelte møter kan du endre etter at du har opprettet møterekka.
Her velger vi å skrive Møte iTroppen

Ingress

Her kan vi skrive litt mer detaljert info om møtet men da valgene vi nå gjør skal brukes på flere møter så velger i å la ingress stå tomm. Så kan vi legge til detaljer for enkelte møter etterpå.

Startdato og Sluttdato

Her velger vi startdato og sluttdato. Da dette er et kveldsmøte velger vi også å legge til tidspunkt ved å trykke på det. Vi legger til samme startdato og sluttdato og så velger vi tidspunktene 18:00-19:30
Image Placeholder

Gjentakelse

Her kan vi velge mellom ukentlig, månedlig og årlig. For dette tilfelle er ukentlig det beste valget. Når vi velger dette får vi opp en ny side/vindu med valgalternativer for de møtene som skal opprettes.
Image Placeholder
Vi startdato er alle rede valgt. Så velger vihvor mange uker det skal være mellom møtene. Vi skal ha møte hver onsdag så vi velger 1. Så velger vi ukedagene møtene skal være på og sluttdatoen for møterekka.
Vi velger 06.12.2023 slik at vi får 5 møter totalt. Når vi velger "Lagre" vil vi se en linje som oppsummerer valgene for gjentakelse.
Image Placeholder

Sted

Her kan du legge til sted for møtene. Hvis du ikke vil legge til adressedetaljer så skriver du bare stedsnavnet på toppen. Vi skriver "Speiderhytta".
Image Placeholder

Påmelding via enkelt Ja/Nei-valg?

Her velger du om du vil at påmeldingen skal skje via enkelt Ja/Nei - valg. Dette betur at dine medlemmer selv kan markere om de kommer på møtet eller ikke. Du kan sen ved oppropet se hvilke som har sagt at det kommer eller ikke kommer og så kan du som leder registrere oppmøte.
Image Placeholder

Når du så trykker på fullfør vil dine 5 møter opprettes i Min speiding og du kommer automatisk til det første møtet i rekkefølgen. Trykk på rediger for å redigere dette møtet mer i detalj.
Image Placeholder

Arrangementsoversikt

Gå til Arangementer og Oversikt for å se de 5 nye møtene i listen.
Image Placeholder

Startsiden

Du vil også se møtene på startsiden på Min speiding og velge om du skal delta eller ikke.
Image Placeholder

Les mer i relaterte artikler for å se hvordan dine speidere kan svare på om de skal møte og hvordan du som leder kan registrere oppmøte.