Alle frivillige i Norges speiderforbund skal godkjenne en erklæring for frivillige. Med “frivillig” menes alle som er ledere, alle som er tillitsvalgte (er valgt til et verv i et av organisasjonsleddene i NSF), alle som er oppnevnt til en rolle og alle andre voksne som er med i speiderarbeidet i mange ulike roller og oppgaver. 


Hvordan fungerer det?

Ved innlogging vil det vises et vindu med erkløringsteksten som du skal godkjenne.
Image Placeholder
Du må kun godkjenne 1 gang og dette vil bli lagret på din profil.

Hvilke roller gjelder dette?

Alle som har registrert et verv i Min speiding på gruppe, krets, korps og/eller forbundsnivå vil se og måtte gokjenne erklæringen.