Søkefunksjoner i Min speiding

Du kan søker på navn, medlemsnummer, epostadresse, adresse, krets-/korpsnavn, arrangementsnavn, og slike ting.
Søket vil begrenses til de medlemmer, grupper, kretser, arrangementer som du har tilgang til.

Hurtigsøk

Søkefelt for hurtigsøk finner du øvert på høyre side.

Hvis du skriver inn 3 tegn eller flere starter søket automatisk. Du vil da få en liste med forslag til forekomster som inneholder det du har skrevet inn, og kan velge fra denne listen. Husk at mellomtast og er et tegn, bruk dette når du søker etter personer som for eksempel heter "Bo". Søk da etter "Bo ".

Standardsøk

Hvis du trykker på forstørrelsesglasset til høyre om søkefeltet kommer du til siden for standardsøk.

Her vil du få søkeresultatene i en fast visning. Søkeresultatet vil også være sortert mer oversiktlig enn i hurtigsøket.

Du vil også få en visning på siden for standard søk hvis du trykker enter når du bruker hurtigsøk.

Forskjellige måter å søke på

Søk på e-postadresse

Du kan søke på e-postadresser i Min speiding. Skriv inn e-postadressen, og du vil få fram alle som har denne e-postadressen registrert på sin profil.

Søk med % ved f. eks. ukjent mellomnavn

Skal du finne en person du for eksempel kan fornavn og etternavn på, men ikke mellomnavn (eks.: Ola N. Johansen som står registrert som Ola Normann Johansen i Min speiding), kan du søke slik: "ola% johansen" eller "ola n% johansen".

Hvis du er usikker på hvordan et navn skrives, kan du også utelate første del av navnet, f.eks. Kristian eller Christian Hansen. Søk "ristian hansen".

Søkebokstav for å begrense søket

I tillegg har du også mulighet til å begrense søket ved å bruke en bestemt "søkebokstav" og kolon foran det du søker etter.

Dette kan gjøre søket raskere! Ønsker du for eksempel å søke etter en gruppe som har Trondheim i navnet sitt, skriver du "g:Trondheim". Ønsker du å søke etter en krets med øst i navnet, kan du skrive "k:øst" osv.

Her er et par eksempler på søking ved hjelp av de ulike søkebokstavene:

g:bryne søker etter grupper som heter noe med "bryne"
k:Trøndelag søker etter kretser som heter noe med "finnmark"
p:landsleir søker etter arrangementer (prosjekter) som heter noe med "landsleir"
m:ola søker etter medlemmer som heter noe med ola
m:ola@ søker etter brukere med e-postadresse som har "ola@" i seg.
m:@speiding.no søker etter medlemmer med e-postadresse som slutter på speiding.no

for medlemssøk kan du bruke tre søkebokstaver: m (medlem), u (user) eller b (bruker).

Søkebokstavene kan også kombineres slik:
gm:stad søker etter grupper og medlemmer som heter noe med "stad".
mk:vik søker etter medlemmer og kretser som heter noe med "vik".