Registrering på CV-en via påmeldingen


Registrering via påmeldingen gjøres etter følgende mal:
  1. Opprett prosjektet og la medlemmer melde seg på
  2. Innsjekk ved arrangementets start eller etterpå (fungerer også før, men det vil stå en melding om å overstyre siden oppstartsdato ikke har vært)
  3. Godkjenning av kurs
  4. Overføring til CV


1. Opprett Arrangement/kurs (prosjekt)


Bruk Handlinger-knappen på gruppesiden (tilsvarende for alle organisasjonsledd) og velg «Opprett nytt prosjekt». Velg prosjekttype «Kurs» og velg kurstype fra nedtrekksmenyen. Fyll inn all informasjon og trykk på knappen «Opprett nytt prosjekt» for å lagre.

Både prosjekttype og kurstype kan endres senere, så vi kan registrere riktig på alle kurs som allerede ligger med påmelding i Min speiding i dag.

Slik ser prosjektsiden ut:

Når prosjektet er åpnet for påmelding og den prosessen gjøres ferdig og kurset gjennomføres.

Det er mange fler detaljer og funksjoner i det å lage en påmelding. Du kan lese mer om dette HER


2. Innsjekk

Når påmeldingen er klar, kan medlemmene sjekkes inn. Innsjekkssiden er uavhengig av hvordan et medlem har blitt påmeldt til kurset. Slik ser innsjekssiden ut:

Alle grupper listes opp, og man kan sjekke inn en og en deltaker eller alle på en gang.
Dette kan gjøres av flere personer på en gang ved ankomst eller i etterkant av arrangementet.

Det er mange fler detaljer og funksjoner i det å lage en påmelding. Du kan lese mer om dette HER


3. Godkjenning (kurs fullført)

Når innsjekk er registrert, vil man få mulighet til i tillegg å registrere at kurset et fullført. Ja/nei er merket i mørk grå når den er valgt (på bildet: Ja på Ingrid og Nei på Robert). Velg for alle på en gang eller en og en.

Det er fler detaljer og funksjoner i det å lage en påmelding. Du kan lese mer om dette HER


4. Overføring av informasjon til CV-ene

Når du lagrer etter innsjekk og godkjenning, kommer du tilbake til hovedsiden på innsjekksfanen. For å overføre informasjonen du har lagret til hvert enkelt medlems CV, trykker du på knappen «Oppdater CV-er». Medlemmenes CV-er oppdateres og en grønn linje blinker for å bekrefte at kommandoen er utført (slik som på bildet).Slik ser det ut på medlemmenes profil: