Legg til en egendefinert CV-oppføring

CV kan registreres på flere måter. Den beste måten er ved påmelding til et kurs opprettet i Min speiding hvor deltakerne etter kurset registreres som deltakere samt om de bestått kurset eller ikke. Denne måten passer best når en skal ha påmelding, oppfølging og slikt i Min speiding. Da er CV registreringen integrert i arrangementsmodulen.
Dem ganger en ikke bruker arrangementsmoduel til dette kan en også registrere CV-oppføringer direkte på enkelte medlemmer.

Gå til medlemmets profilside og trykk på "Handlinger" og velg "Legg til CV-oppføring".

Då åpner du menyen for å registrere CV på det aktuelle medlemmet.

Du kan velge mellom "egendefiniert kurs", "egendefinert sertifikat" eller "prosjekt".
Prosjekt er en manuell måte å koble CV-oppføringen til et eksisterende arrangement/kurs som du har tilgang til. Dette er det ofte ikke grunn til da arrangementet som tidligere nevnt har CV-funksjonen innebygget og når kurset er ferdig og deltakerne sjekket inn og godkjente kan prosjektleder enkelt sende CV-oppføringene for kurset direkte til medlemsprofilene.

De andre to valgene er da oppføringer hvor du må legge til kursinformasjonen manuelt.
Vi bruker "egendefinert kurs" som eksempel i denne veiledningen. Det er ikke noe betyende forskjell mellom de to valgene annet enn utvalget av kurstyper/sertifikattyper i det første valget.

Velg kurstype.

Skriv inn navn på kurset. Kurstypen er ikke med i navnet så her er det lurt å skrive noe som viser hvilket kurs det er samt knytter det til for eksempel kretsen/korpset eller gruppa.
Velg hvilket organisasjonsledd som organiserte kurset. Du kan kun velge et ledd du har tilgang til.

Velg hvem som var prosjektleder/kursleder. Du kan kun velge noen du har tilgang til og du må "søke" dem opp i feltet og trykke på resultatet. Det holder ikke å kun skrive inn navnet.

Velg sted kurset ble gjennomført i. Dette feltet er fritekst

Deretter velger du dato og eventuelt skriver du inn notater.


Trykk så på legg til oppføring og du vil ha registrert kurset på medlemmet.


Leggg merke til at kursnavnet ikke er koblet med en lenke til selve kurset. En slik kobling er kun for de CV-oppføringer som genereres av arrangementer som tidligere nevnt.
Prosjektleder og prosjekteier er dog lenket siden dem er valgte objekter i registreringen av CV-oppføringen.