Agenda 2021 - Mal #3

I min speiding går du til kretsene eller gruppa som skal arrangere leiren og velger arrangemetsfanen.
Trykk på "Handlinger" -knappen og velg "Opprett nytt arrangement".
Da vil du se følgende visning:
Image Placeholder
Du vil selv stå som leder for arrangementet automatisk men du kan endre dette til annet medlem du har tilgang til.

Velg Mal: #3 - Agenda 2021

Angi Leir som arrangementstype og skriv navnet for arrangementet. Her kan det være lurt å skrive "Agenda 2021 - [NOE MER]" slik at dem som søker etter Agendaleirer enklere finner frem. Legg så inn datoer for når leiren starter og slutter. Det er lagt til forslag til beskrivelse. Dette kan du endre eller beholde og du kan endre teksten etterpå.

Dersom du har tilgang til å endre instillinger for fakturering så skal dette stå som "Fakturering håndteres utenfor medlemssystemet".

Trykk så på den grønne knappen "Opprett ny prosjekt".

Du kommer så til redigeringssiden for din leir som er delt opp i 7 faner med innstillinger.

OBS! I denne veiledning vil vi kun si hva du trenger å endre på for at påmeldingen skal være åpen. Det vil være noen kommentarer på en del av de valgfrie funksjonene.

Fane 1 er Basisinformassjon

Image Placeholder
Her trenger du ikke gjøre noe men det er bra om du legger til kontaktperson, kontaktopplysninger og et arrangementsbilde.
Kontaktperson velges fra dem som har roller på leiren og per nå er det kun deg. Når du har lagt til flere med roller i leiren kan du legge til dem som kontaktpersoner.

Fane 2 er Påmelding og deltakelse

Image Placeholder

Påmeldingsalternativer

Her trenger du ikke å endre på noe

Instillinger for Gruppepåmeldigen

Rediger aktivitetspatruljer: Aktivitetspatruljer kan redigeres

Påmeldingsskjemaer

Her trenger du ikke å endre på noe.
Om du skal ha individuell påmelding så er det for at du kommer å ha deltakere som ikke meldes på av gruppa si men som selv melder seg på. Da bør du lese gjennom standardveiledningene for arrangement i Min speiding.

Fane 3 er Gruppespørsmål

Her trenger du ikke å gjøre endringer.
Malen har alle rede spørsmål om allergier samt kommentarmulighet på deltakernivå. Det er også lagt til spørsmål om ansvarlig leder og mulighet for kommentarer på gruppenivå.

Fane 4 er Priser

Her trenger du ikke å endre noe men det kan vær lurt å angi priser dersom du vil ha en oversikt i rapportene du ettevhert kan laste ned.
Du trykker på Image Placeholder og endrer i det aktuelle feltet. Så trykker du på Image Placeholder for å lagre. Gør så likt for den andre avgiften.

Du trenger ikke å endre noe mer på denne fanen.

Fane 5 er E-epostbekreftelse

Her trenger du ikke endre noe!

Fane 6 er Stilset og utforming

Her trenger du ikke endre noe!

Fane 7 er underarrangementer

Her trenger du ikke endre noe!
Malen har alle rede lagt til underarrangement "Haik" med ytterligere tre underarrangement som står for valg av nivå på haik.
Hvis du vil slette noen av disse gjør du slik:
1. Trykk på  på Haik.
2. Trykk på "Haik" på toppen av siden Image Placeholder
4. Trykk på det nivået du vil endre eller fjerne
Image Placeholder
5. Trykk på Handlinger
Image Placeholder
6. Velg "Slett aktivitet" og "Ok" hvis du får spørsmål "Er du sikker...".
Når du har slettet kommer du til systemets arrangementsoveriskt. For å kommer tilbake til Leiren kan du søke i søkefeltet eller navigere til kretsen/gruppa og trykke på arrangementsfanen.

Du kan også velge å endre navnet på nivåene.
1. Gjør samme trinn 1. til 5. som beskrevet ovenfor.
2. Velg "Rediger prosjektdetaljer"
3. Endre Navn og Registeringstekst
Image Placeholder
4. Trykk på lagre.
For å kommer tilbake til arrangementssiden for leiren:
Trykkk på Haik 

Trykk på Leirnavnet
Image Placeholder
Du kommer da til startsiden for leiren:
Image Placeholder
Gratulerer! Nå er leiren åpen for påmelding og du er ferdig med å sette opp arrangementet i Min speiding.

Du må fortsatt følge med på påmleldingen etterhvert som grupper melder på deltakere. så her kommer en beskrivelse på de relevante funksjonene for den oppgaven.

Du trenger kun å forholde det til følgende faner på leirsiden:
Prosjektdeltaljer
Fordi dette er det gruppene som melder på ser når de kommer til arrangementet for første gang.
Prosjektgruppe
Det er her du legger til medlemmene i staben/arrangørsgruppa og gir dem relevante roller. Du kan kun legge til dem du har tilgang til å administrere i Min speiding. Andre kan du invitere dersom du kjenner medlemsnummer til dem.
Innsjekk/deltakelse
Her sjekker du inne og sjekker ut deltakene når selve leiren starter og slutter. Gruppene kan også gjøre dette selv innifra repsektive gruppepåmelding.
Rapporter
Her laster du ned påmeldingslister og gruppenes sine svar i gruppepåmeldingen. (Rapportene kommer i Excel eller Csv format).
Rapporten: Registrerte grupper viser data om alle grupper samt hva de har svaret på de gruppespesifikke spørsmålene i påmeldingen.
Rapporten Alle deltakere (både påmeldte gjennom gruppe og individuelt viser deltakerdata samt svar på alle deltakerspesifikke spørsmål i gruppepåmeldingen.

Avslutte leirien i Min speiding

Dette gjøres etter gjennomført leir når deltakerne som var til stede er blitt sjekket inn og sjekket ut.
Trykk på Handlinger og velg Fullfør og arkiver leir
Image Placeholder